Lupa-asiat ja vaatimukset

Tilat

Harrasteryhmä tarvitsee tyypillisesti jonkin tilan tai alueen toiminnalleen. Valittaessa ryhmälle harjoituspaikkaa on tärkeää tarkistaa, vaaditaanko tilan (esimerkiksi sali, rata) käyttöön lupa tai varaus. Esimerkiksi kunnan omistaman tilan osalta kannattaa olla yhteyksissä esimerkiksi oman kunnan liikunta- tai vapaa-aikatoimeen.

Ohjaajan palkkaus

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta, kun työsuhteen kesto on yli kolme kuukautta.  Osa-aikaisuudella ei ole merkitystä. 

SFL:n verkkosivuilla on ohjaajien tai muiden seuratyöntekijöiden palkkaamiseen liittyen oma erillinen ohjeensa (https://frisbeegolfliitto.fi/tyontekijan-palkkaaminen-frisbeegolfseuraan).

Ohjaajakurssi (suositus)

Lisäksi SFL suosittelee ohjaajille liiton ohjaajakurssin suorittamista. Ohjaaja 1 -kurssi koostuu verkkokurssista ja kenttäpäivästä. Kenttäpäivien organisoinnista ja koulutettavien ohjaamisesta vastaavat liiton auditoimat aluekouluttajat. 

Lista aluekouluttajista: https://frisbeegolfliitto.fi/aluekouluttajat/

Lisätietoja ohjaajakoulutuksesta: https://frisbeegolfliitto.fi/ohjaajakurssit/

Vastuullinen valmentaja -koulutus: https://www.suomisport.fi/events/ff5b578f-b6b9-4060-8de8-93b5678ec38c