Suunnittele harkat

Oletko miettimässä friba-aiheisten harkkojen, lajikokeilun tai liikuntatunnin pitämistä etkä tiedä missä ja miten ne järjestää? Ei huolta, tässä muutama käytännön vinkki joiden avulla pääset alkuun.

Sisällys:

 • Uuden ryhmän perustaminen
 • Harjoituspaikan valinta
 • Harjoitusvälineet
 • Markkinointi
 • Budjetointi
 • Harjoitusten rakenne

Uuden ryhmän perustaminen

Kun seura lähtee suunnittelemaan uuden, ohjatun harrastusryhmän perustamista, on hyvä pohtia ainakin seuraavia tekijöitä:

 • Minkä ikäisille toimintaa järjestetään? Jos harrastajien ikähaarukka on laaja, on tämä hyvä huomioida myös toiminnan ja sisällön suunnittelussa. 
 • Miten huomioidaan eri taitotasot? Jos samassa ryhmässä on juuri aloittaneita ja pitkään harrastaneita junnuja, on harjoitteita sovellettava, jotta ne olisivat mielekkäitä kaikille.
 • Miten kauan ryhmä on toiminnassa? Järjestetäänkö viikonloppukurssi, kerran viikossa kokoontuva kerho kesäkaudella vai ympärivuotista toimintaa? 
 • Ketkä seurassa organisoivat toimintaa ja onko heille olemassa varahenkilöt? Kuka toimii vastuuhenkilönä, kuka markkinoi, kuka ohjaa ja kuka vastaa yhteydenottoihin? 

Ideoita ja tukea

Yhteydenotto SFL:ään 

SFL auttaa ja tukee mielellään seuroja ohjatun harrastustoiminnan käynnistämisessä. Mikäli seura kaipaa ideointiapua, voi se olla yhteyksissä liiton nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piiroseen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi). 

Alueellinen yhteistyö?

Mikäli seuran omat resurssit yksin tuntuvat pieniltä, voi olla hyvä pohtia yhteistyötä esimerkiksi naapuriseuran kanssa alueellisen toiminnan järjestämiseksi. 

Alueellisen toiminnan kehittämisessä avuksi voivat olla myös liiton aluevastaavat: https://frisbeegolfliitto.fi/aluevastaavat/

Harrastamisen Suomen malli ja tukimateriaalit

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamuoto. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen, sekä mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Osana mallia kunnat hankkivat lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna urheiluseuroilta ja muilta harrastusten järjestäjiltä.

Lue lisää: https://harrastamisensuomenmalli.fi/harrastuksen-jarjestajille/jarjestajaksi/

Olympiakomitean materiaalit

Olympiakomitean sivuille on koottu kattavasti erilaisia vinkkejä harrastustoiminnan tueksi. Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi koulun kerhotoiminnan toteuttamisessa tai seuran matalan kynnyksen harrastusryhmien toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lue lisää: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastaminen/lasten-harrastustoiminta/harrastusmateriaalit/ 

Aluejärjestöjen koulutukset ja materiaalit

Suomesta löytyy yhteensä 15 liikunnan aluejärjestöä, jotka järjestävät seuroille esimerkiksi erilaista koulutusta. Mikäli aluejärjestöllä on oma uutiskirje- tai tiedotuslistansa, kannattaa sille liittyä, jotta saa aina tiedon ajankohtaisista koulutuksista. 

Liikunnan aluejärjestöt on lueteltu täällä: https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/liikunnan-aluejarjestot/

Harjoituspaikan valinta

Hyvä harjoituspaikka on hiekka- tai nurmikenttä. Kentälle on helpoin järjestellä ryhmä turvallisesti siten, ettei aika mene esimerkiksi tiimatolle jonottamiseen tai muiden pelaajien väistelyyn. Hiekalle on myös helppo merkitä heittopaikat sekä maalialueita. Jalkapallomaalit toimivat hyvinä tähtäyspisteinä tai kierrettävinä esteinä.

Harjoitusvälineet

Helpointa on, jos käytössäsi olisi noin yksi kori jokaista 6-10 junioria kohden. Kannettavat korit ovat monikäyttöisimpiä. Isompi ryhmä kannattaa jakaa välillä esimerkiksi putti- ja heittoryhmään.

Kumilätkillä ja tötsillä voit merkata heittopaikat, motoriikkaharjoitteet ja pelialueet. Lisävinkkejä välineisiin löydät tästä kirjoituksesta.

Markkinointi

Uutta harrastusryhmää perustettaessa on tärkeää suunnitella ennakolta myös toiminnan markkinointi. Markkinointia suunniteltaessa voi ottaa huomioon esimerkiksi seuraavat markkinointikanavat:

 • Sosiaalinen media, eritoten nuoria kohderyhmiä tavoittaessa
 • Seuran nettisivut
 • Seuran omat jäsentiedotteet ja sähköposti
 • Ilmoitustaulut (myös verkossa olevat)
 • Oma kotirata, viikkokisat ja muut tapahtumat markkinointipaikkoina
 • Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa
 • Lehti-ilmoitukset

Budjetointi

Perustettaessa uutta harrastusryhmää, on tärkeää suunnitella ryhmän kulurakenne: millaisia kuluja ja tuottoja ryhmän toimintaan liittyy.

Kulujen osalta kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Maksavatko ryhmän käyttämät tilat?
 • Maksetaanko ohjaajapalkkioita?
 • Mahdolliset väline- ja tuotehankinnat
 • Mahdolliset markkinointikulut

Tuottojen osalta kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Onko ryhmällä osallistumismaksu?
 • Onko ryhmällä tai esimerkiksi seuran junioritoiminnalla yhteistyökumppaneita?

Harjoitusten rakenne

Vaikka frisbeegolf ei olekaan juoksulaji, tulisi juniorien liikuntaharrastuksen aina olla monipuolisesti kuntoa ja motorisia taitoja kehittävää. Samalla opitaan myös pitämään yhdessä hauskaa liikunnan parissa.

Alla näet kaksi esimerkkiä harjoitusten rakenteesta. Harjoitusten kaksi pääosiota ovat: 

 • Lämmittelyosio, johon voi sisällyttää erilaisia motorisia ja kuntohaasteita
 • Lajiopetus- ja harjoitteluosio, jossa voidaan käydä läpi tekniikkaa sekä saada heitto- ja puttiharjoitusta. Jos ohjaajia on useampi, kannattaa tämä osio toteuttaa kiertoharjoitteluna. Näin saadaan mm. maksimoitua toistojen määrä.

Vinkkejä harjoitusten eri osioihin löydät Harkkapankista. Voit myös kokeilla jotain valmiista esimerkkiharjoituksista